TS-Laatupalvelu

Kilpailuetua ja säästöjä laadukkaalla toiminnalla!

 

Johtajuus + asiakkuudet + osallistuminen + innovaatio + laatu + tekniikka + turvallisuus

= HYVÄ TULOS! 

 

Johtamisjärjestelmät; laatu-, ympäristö- ja työturvajärjestelmät

Hyvällä johtamisjärjestelmällä huolehditaan asiakastyytyväisyydestä, henkilöstön osallistumisesta, kustannustehokkuudesta ja jatkuvasta kehityksestä. Onnistuessaan nämä seikat näkyvät vääjäämättä yrityksen hyvässä tuloksessa.

 

Järjestelmän kehitystyö tehdään asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Järjestelmä voi perustua virallisiin standardeihin kuten esim. ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, RALAn kriteerit tms. ja se voidaan sertifioida. Järjestelmä voi olla myös sovellettu tai kevennetty versio tai asiakkaiden vaatimuksiin perustuva. TS Laatupalvelulla on vuodesta 2008 alkaen useita referenssejä eri tasoisten laatu-, ympäristö-, työturva-, CE- ja hitsausjärjestelmien valmennuksista, sertifiointiprojekteista.

 

Prosessien kehittäminen

Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen --> työn sujuvuuden, laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen.

 

[kuva]

 

Laatupäällikköpalvelu

Pitkäjänteisellä tavoitteellisella kehitystyöllä nostetaan pysyvästi toiminnan tasoa, tulosta ja asiakastyytyväisyyttä. Ulkoinen ammattimainen laatupäällikkö on kustannustehokas tapa huolehtia yrityksen kehityksestä ja varmistaa ajantasainen erikoisosaaminen.

 

            [kuva]

 

Työturvallisuus

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat tuottavan toiminnan perusta. Ne vähentävät sairauslomia ja henkilöstön vaihtuvuutta.

 

ELY- keskuksen Analyysi - asiantuntijapalvelu
TS Laatupalvelu/ Tuomo Sirniö on hyväksytty toteuttamaan ELY-keskuksen valtakunnallista Analyysi asiantuntijapalvelua. Analyysillä selvitetään yrityksesi kehitystarpeet ja -mahdollisuudet monipuolisesti ja laaditaan vaiheittainen toimenpidesuunnitelma kohti tuloksellisempaa toimintaa. Hakiessaan  ELY:n tuettuja palveluita asiakkaan tulee olla yhteydessä alueensa ELY-keskukseen. Linkki palvelunkuvaukseen.

 

         [kuva]

 

Yrityksen kehittämisavustus ja rahoitushakemus.

ELY-keskusken kehittämisavustuksella yrityksesi voi saada rahoitusta merkittävään liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoiminta-alueiden käynnistämiseen. Rahoitushakemuksen ja maksatushakemuksen tekeminen vaatii aikaa, asiaan perehtyneisyyttä ja hyviä hermoja. Asiantunteva apu helpottaa ja nopeuttaa prosessia! 

Linkki infosivulle

 

Yritysneuvojan palvelut

Tuomo Sirniö on suorittanut Yritysneuvojan Erikoisammattitutkinnon ja toimii asiantuntijana mm. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalveluissa.

Linkki palveluun.

 

            [kuva]                        

 

CE-merkintään liittyvä valmennus

Rakennustuotteet tulee CE-merkitä ennen markkinoille saattamista. Kantavat teräsrakenteet pitää CE-merkitä ja valmistaa standardin 1090 mukaisesti. Koneet ja laitteet pitää CE-merkitä tietyin ehdoin. TS on auttanut useita yritystä CE-merkintään liittyvissä asioissa.

 

LEAN: 6S ja 8 hukkaa

Lean menetelmät tehostavat ja selkeyttävät toimintaa, karsivat hukkaa ja tuhlausta sekä auttavat keskittymään lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

 

Pyydä Tuomo käymään - tutustumiskäynti on ilmainen ja saat sen perusteella toimenpidesuosituksen ja tarjouksen! (matkakorvaus voidaan sopia pidemmistä matkoista)


Ajankohtaista

 

 

Huhtikuu 2020

ELY-keskuksen Analyysipalvelun asiakashintaa laskettiin koronaepidemian vuoksi.

Hinta on nyt 30 €/päivä + alv. Hae Analyysia ELY:n sähköisestä palvelusta.

Linkki palveluu

 

 

Huhtikuu 2018

Tuomo aloitti johtamisjärjestelmien pääarvioijana Testmill Sertifioinnin palveluksessa.

Linkki palveluun

 

5 /2017

Blogikirjoitus (julkaistu EP:n Yrittäjissä 5/2017)

Herätys - joko juna meni!

 

1.1.2017 Tuomo Sirniö aloitti asiantuntijana Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalveluissaLinkki palveluun.

 

21.05.2015

ISO 9001 ja 14001 standardit uudistuivat 2015. Uusi standardiversio tulee ottaa käyttöön siirtymäkauden aikana 2015 - 2018. Varaa aikaa muutostarpeiden arviointiin ja toimenpidesuunnitelman tekemiseen!

 

 TS Laatupalvelu

 

[kuva]

 

Tuomo Sirniö

Heinätie 1
60800 ILMAJOKI

Puhelin: 044 070 4441

 

tuomo.sirnio(at)tslaatupalvelu.fi

www.tslaatupalvelu.fi

  

[kuva]

 

Kilpailuetua ja säästöjä laadukkaalla toiminnalla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[kuva]